CENNIK USŁUG

Godzina pracy serwisu
165 zł
Dojazd do Klienta
70 zł

(Kraków)

Dojazd do Klienta
1,50 zł/km netto

(poza Krakowem odległość liczona w dwie strony)

Przegląd techniczny okresowy unitu
380 zł
Przegląd techniczny autoklawu
430 zł

(Melag, Cominox, Stern Weber itp.)

Przegląd techniczny autoklawu (17l, 18l, 23l)
385 zł

(Mocom, Yeson, Runyes, Woson itp.)

Przegląd techniczny autoklawu małego (8l, 12l)
330 zł

(Yeson, Woson, itp.)

Przegląd techniczny aparatu RTG
270 zł
Przegląd techniczny drobnego sprzętu
50 zł

(Endomotor, Apex lokator, Piaskarka, Wstrząsarka itp.)

Przegląd techniczny mikroskopu
100 zł
Montaż nowego unitu stomatologicznego
1500 zł
Demontaż unitu stomatologicznego
440 zł
Przeniesienie unitu stomatologicznego
1800 zł

(demontaż, przeniesienie, montaż w nowym miejscu, kontrola i sprawdzenie)

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają części użytych do wykonania serwisu lub przeglądu.