CENNIK USŁUG

Godzina pracy serwisu

150 zł

Dojazd do Klienta

50 zł

(Kraków)

Dojazd do Klienta

1,30 zł/km

(poza Krakowem odległość liczona w dwie strony)

Przegląd techniczny okresowy unitu

350 zł

Przegląd techniczny autoklawu

430 zł

(Melag, Cominox, Stern Weber, Runyes)

Przegląd techniczny autoklawu

350 zł

(Exacta, Yeson, Woson itp.)

Przegląd techniczny autoklawu małego (8l)

300 zł

(Yeson, Woson, itp.)

Przegląd techniczny aparatu RTG

250 zł

Przegląd techniczny drobnego sprzętu

50 zł

(Endomotor, Apex lokator, Piaskarka, Wstrząsarka itp.)

Przegląd techniczny mikroskopu

80 zł

Montaż nowego unitu stomatologicznego

1200 zł

Demontaż unitu stomatologicznego

400 zł

Przeniesienie unitu stomatologicznego

1500 zł

(demontaż, przeniesienie, montaż w nowym miejscu, kontrola i sprawdzenie)

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają części użytych do wykonania serwisu lub przeglądu.