CENNIK USŁUG

Godzina pracy serwisu
150 zł
Dojazd do Klienta
50 zł

(Kraków)

Dojazd do Klienta
1,30 zł/km

(poza Krakowem odległość liczona w dwie strony)

Przegląd techniczny okresowy unitu
350 zł
Przegląd techniczny autoklawu
430 zł

(Melag, Cominox, Stern Weber, Runyes)

Przegląd techniczny autoklawu
350 zł

(Exacta, Yeson, Woson itp.)

Przegląd techniczny autoklawu małego (8l)
300 zł

(Yeson, Woson, itp.)

Przegląd techniczny aparatu RTG
250 zł
Przegląd techniczny drobnego sprzętu
50 zł

(Endomotor, Apex lokator, Piaskarka, Wstrząsarka itp.)

Przegląd techniczny mikroskopu
80 zł
Montaż nowego unitu stomatologicznego
1476 zł
Demontaż unitu stomatologicznego
400 zł
Przeniesienie unitu stomatologicznego
1800 zł

(demontaż, przeniesienie, montaż w nowym miejscu, kontrola i sprawdzenie)

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają części użytych do wykonania serwisu lub przeglądu.