CENNIK USŁUG

Godzina pracy serwisu
200 zł
Dojazd do Klienta
100 zł

Cena za dojazd do klienta w obrębie miasta Krakowa. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Dojazd do Klienta
1,85 zł/km

poza Krakowem odległość liczona w dwie strony

Przegląd techniczny okresowy unitu
400 zł

Cena zawiera podatek VAT 8%.

Przegląd techniczny autoklawu małego (do 12l)
350 zł

(Enbio S, Enbio PRO, Yeson, Woson, Lafomed, itp.). Cena nie obejmuje użytych części (uszczelka, filtry, zawory itp).

Przegląd techniczny autoklawu (16l - 23l)
430 zł

(Euronda, Melag, Cominox, Stern Weber, Mocom, Yeson, Runyes, Woson, Lafomed itp.). Cena nie obejmuje użytych części (uszczelka, filtry, zawory itp).

Przegląd techniczny aparatu RTG
270 zł
Przegląd techniczny drobnego sprzętu
60 zł

(Endomotor, Apex lokator, Piaskarka, Wstrząsarka itp.). Jeżeli koszt przeglądu urządzeń jest mniejszy niż 1 roboczogodzina, przyjmuje się jako 1 roboczogodzinę.

Przegląd techniczny mikroskopu
100 zł

Jeżeli koszt przeglądu urządzeń jest mniejszy niż 1 roboczogodzina, przyjmuje się jako 1 roboczogodzinę.

Montaż nowego unitu stomatologicznego
2000 zł
Demontaż unitu stomatologicznego
500 zł
Przeniesienie unitu stomatologicznego
2500 zł

(demontaż, przeniesienie, montaż w nowym miejscu, kontrola i sprawdzenie). Cena nie obejmuje transportu.